Szanowni Goście
Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego
pobytu wszystkich Państwa odwiedzających nasz dom.
Pobyt na terenie domu oznacza znajomość i akceptacje poniższego regulaminu.

 1. Doba rozpoczyna się o godzinie 14 00 i kończy się o godzinie 10 00 dnia następnego.
 2. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucze do pokoju, które powinien zwrócić w
  chwili zakończenia pobytu. Zagubienie kluczy/klucza powoduje obowiązek zapłaty za
  wymianę zamka.
 3. W godzinach od 22 00 do 07 00 w pokoju należy zachować ciszę dla umożliwienia
  wypoczynku pozostałym Gościom i Mieszkańcom.
 4. Osoby niezakwaterowane w domu nie mają prawa w nim przebywać, ani na jego
  terenie. W przypadku stwierdzenia przebywania osób nieuprawnionych koszt ich
  pobytu ponosi osoba zakwaterowana według tych samych cen, które obowiązują w
  danym dniu.
 5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobą:
 • będący pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznawany za wulgarny,
 • które nie poinformowały właścicieli o organizacji imprez zorganizowanych.
  Powyższe osoby mogą być usunięte z pokoju bez prawa jakiegokolwiek
  odszkodowania i bez zwrotu pieniędzy za dalszy pobyt.
 1. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia
  pokoju i jego wyposażenia, spowodowanym jego działaniem lub działaniem osób za,
  które odpowiada.
 2. Właściciel kwatery nie odpowiada za szkody wynikłe wobec działanie siły wyższej,
  działania gościa, działania osób trzecich za, które nie ponosi odpowiedzialności, z
  właściwości rzeczy oraz na skutek przypadku, w szczególności za utratę wartości
  pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za samochody wraz z wyposażeniem
  pozostawione na parkingu posesji.
 4. Ze względu na stan techniczny instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe,
  w pokoju obowiązuje zakaz używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią
  elektryczną nie stanowiących wyposażenia tego pomieszczenia, z wyjątkiem
  maszynek do golenia i suszarek do włosów.
 5. Wieszak na pranie znajduje się z tyłu na ogrodzie.
 6. Przed opuszczeniem pokoju powinno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, a
  śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady, zgodnie z ich
  przeznaczeniem.
 7. Opuszczając obiekt należy upewnić się o zamknięciu drzwi do pokoju i należy oddać
  klucz właścicielowi.
 8. W razie potrzeby prosimy się kontaktować z właścicielami, telefon 506 347 880

King, indicated that the two issues started out separately this https://drwritemyessay.com year, but legislators inevitably linked them together

ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU 🙂